Over Ons

Sinds 2001 de betrouwbare hogeschool die hoogwaardige opleidingen verzorgt.

Visie

De kwaliteit van het onderwijs bij Janssen University of Applied Sciences is buitengewoon hoogwaardig en onderscheidend, zodat een maximaal rendement op de investering wordt gerealiseerd.

Missie

De Janssen University of Applied Sciences leidt personen op die zowel nationaal als internationaal boven verwachting voldoen aan de meest actuele competenties binnen het opgeleide vakgebied.

Ons Verhaal

Janssen University of Applied Sciences biedt bacheloropleidingen aan. Hogeschool Janssen werd in 2001 opgericht door het echtpaar Antony en Kathleen Janssen. Vanuit hun eigen deskundigheid en belangstelling besloten zij een hogeschool op te richten die gespecialiseerd is in bedrijfskunde en ICT. Hogeschool Janssen heeft jarenlang een bijdrage geleverd aan het vormen van professionals in een aantal gerenommeerde bedrijven in Suriname. Het kenmerkende bij Hogeschool Janssen zijn vakbekwame docenten, competentiegericht onderwijs, transparantie bij de toetsing en beoordeling en opleidingen die de beoogde eindkwalificaties volledig realiseren. De hogeschool beoogt in wisselwerking met bedrijven en organisaties waar de studenten werkzaam zijn, hoger onderwijs van een goede kwaliteit aan te bieden, dat door middel van gestructureerde studiebegeleiding erop is gericht bij de studenten de vereiste competenties aan te brengen. Bij Hogeschool Janssen staat kwaliteitsontwikkeling voorop.

Kwaliteit

De kwaliteit kenmerkt zich door bijvoorbeeld het lesmateriaal dat wij gebruiken. Wij gebruiken uitsluitend recente (digitale) boeken waarin “the state of the art” wordt beschreven. Maar ook de kwaliteit van ons zorgvuldig uitgekozen docentencorps, onze kleine klassen, waardoor wij veel persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen geven en de voortdurende koppeling tussen theorie en Surinaamse praktijk kenmerken onze kwaliteit.

Kwaliteitsborging

Janssen University of Applied Sciences was de eerste hogeschool in Suriname die een NOVA-accreditatie verwierf. Dat wil zeggen dat de beide bacheloropleidingen voldoen aan internationale normen en dus internationale erkenning hebben. De kwaliteit van de opleidingen staat onder toezicht van de Kwaliteitsboard en de toetsing gericht op het verkrijgen van de hbo-kwalificaties, staat onder toezicht van de Examencommissie.

Erkende titels

De bacheloropleiding ICT is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/001. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Informatics and Communication Technology (BICT) te voeren. De bacheloropleiding Business Administration is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de wet NOVA 2007 geaccrediteerd onder nummer BO-112013/002. De geslaagden hebben het recht de titel Bachelor of Business Administration (BBA) te voeren.

Samenwerkingen

Vanuit een aantal perspectieven streeft HvS ernaar om de samenwerking met andere partners te bevorderen. De belangrijkste redenen voor deze samenwerking zijn:

Organisaties

Gespecialiseerd in Bedrijfskunde en ICT

Ing. A.M. Janssen, MSc — Algemeen Directeur
Ing. K.J.A. Janssen, MSc — Directeur Onderwijs

“Leiding geven aan Janssen & Partners is vanaf de start in 2001 een avontuurlijke reis geweest voor ons. Wij geven samen leiding aan Janssen University of Applied Sciences. Hogeschool Janssen voorziet de Surinaamse samenleving van hoger kader op het gebied van Bedrijfskunde en ICT. Samen met het onderwijs-team geven wij het onderwijs bij Hogeschool Janssen zodanig vorm dat persoonlijke en professionele kwaliteiten van de student die relevant zijn voor excellent leiderschap verbeterd kunnen worden. De kennis, vaardigheden en attitude/houding van onze studenten worden verbeterd door training en ontwikkeling en worden gemeten aan internationaal aanvaarde normen.”