Minor Entrepreneurship

Startmoment

Start
Januari 2023
Colleges
Volgens het programma
Duur
5 maanden
Deadline aanmelding
22 november 2022

Overzicht

Janssen University of Applied Sciences en Fontys University of Applied Sciences zijn, in het kader van internationalisering en kennisdeling, een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het opzetten en uitvoeren van een internationaal programma voor (social) entrepreneurship bij Janssen University of Applied Sciences. Dit programma is de basis voor het beoogd uitwisselingsprogramma voor studenten tussen beide onderwijsinstellingen vice versa. Voor de 2e bootcamp reizen docenten van Fontys vanuit Nederland naar Suriname om samen met het team van Janssen invulling aan het programma te geven.

Programma, Deel 1

In Januari 2023 zullen er 3 medewerkers van Fontys Hogescholen in Nederland naar Suriname komen om het eerste deel van de minor Entrepreneurship te verzorgen. Zij zullen de studenten 2 weken lang leren hoe ze van een idee naar een eerste businessmodel komen. Een intensief programma waarin de studenten veel zullen leren over ondernemerschap.

Week 1
6 dec. 22 (online)

 • Voorstelronde + introductie programma
 • Persona Canvas / Belbin invullen m.b.t. groepsindeling
 • SDG’s introductie

9 dec. 22 (online)

 • Bekend maken groepsindeling
 • Invullen Wall of Ideas
 • Invullen Creativiteit Matrix
 • Braindump + opstellen hoofd- en deelvragen

Week 2

9 jan. 23 (fysiek)

 • Lean Startup Methode
 • Introductie van het validatie proces
 • Veldonderzoek / interview setting / MOM test

10 jan. 23

 • Business Model Canvas (BMC)

11 jan. 23

 • Ideeën valideren in de markt

12 jan. 23 

 • Probleem vaststelling
 • Problem solution en solution interviews

13 jan. 23

 • Presentatie 1ste oplossing in de groep
 • MVP (Minimum Value Product)

Assesment 1

Businessconcept; concept businessmodel, aannames & experimenten.

Week 3

16 jan. 23(fysiek)

 • Inspiratie verhalen van ondernemers uit Paramaribo
 • Presentatie oplossingen + feedbackrondes

17 jan. 23

 • Online Marketing / website bouwen
 • Pitchtraining

18 jan. 23

 • Verder aan de slag met MVP
 • Canvas verder invullen

19 jan. 23

 • BMC invullen
 • Presentatie MVP voorbereiden

20 jan. 23: Assesment 2

 • Eind pitches met juryleden

Klantsafari en businessmodel; Wat is de huidige status? Waar staat de startup in de zoektocht naar een businessmodel dat herhaalbaar en schaalbaar is?

In Januari 2022 zullen er 4 medewerkers van Fontys Hogescholen in Nederland naar Suriname komen om het eerste deel van de minor Entrepreneurship te verzorgen. Zij zullen de studenten 3 weken lang leren hoe ze van een idee naar een eerste businessmodel komen. Een intensief programma waarin de studenten veel zullen leren over ondernemerschap.

 

Week 0: Introductie Week

Dag 1: Online sessie deel 1 (14.00-17.00u NL tijd):

 • Voorstelronde + introductie programma
 • Persona Canvas / Belbin invullen m.b.t. groepsindeling
 • SDG’s introductie
 

Dag 2: Online sessie deel 2 (14.00-17.00u NL tijd):

 • Bekend maken groepsindeling
 • Invullen Wall of Ideas
 • Invullen Creativiteit Matrix
 • Braindump + opstellen hoofd- en deelvragen
 

Dag 3: terugkoppeling naar studenten m.b.t. ideeën in de markt testen.

 

Week 1: Validatie Week

Dag 4 (16.00u-21.00u SU tijd):

 • Kennismaking
 • Uitleg Lean Startup Methode / theorie
 • Introductie van het validatie proces
 • Uitleg onderzoek / veldonderzoek / interview setting / MOM test
 • Per groep wordt een coach vanuit Fontys toegewezen
 

Dag 5: (16.00u-21.00u SU tijd):

 • Business Model Canvas (BMC) introductie
 • Eerste gedeelte BMC invullen
 • Validatie proces opzetten per groep
 

Dag 6: (16.00u-21.00u SU tijd):

 • Ideeën valideren in de markt
 • Terugkoppeling naar coach
 

Dag 7: (16.00u-21.00u SU tijd):

 • Ideeën valideren in de markt
 • Terugkoppeling naar coach
 

Dag 8: (16.00u-21.00u SU tijd):

 • Probleem vaststelling (Wat is het probleem? Voor wie los je het probleem op? Hoe heb je de doelgroep onderzocht?)
 • Presentatie per groep (10min)
 • Feedback ronde
 • Introductie van problem solution en solution interviews.
 • Afsluitende borrel
 

Week 2: Problem Solution Week

Dag 9 (per groep aan de slag / Get out of the building):

 • Zoeken naar oplossingen voor het vastgestelde probleem
 

Dag 10 (per groep aan de slag / Get out of the building):

 • Zoeken naar oplossingen voor het vastgestelde probleem
 

Dag 11 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Presentatie 1ste oplossing in de groep
 • Uitleg MVP / theorie
 

Dag 12 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Lean Startup theorie
 • Canvas verder invullen
 • Inloopuur met coaches
 

Dag 13 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Inspiratie verhalen van ondernemers uit Paramaribo (maximaal 2 ondernemers)
 • Presentatie oplossingen + feedbackrondes
 

Week 3: MVP Week

Dag 14, workshopdag (16.00-19.00u SU tijd):

 • Online Marketing / website bouwen
 • Pitchtraining
 • Uitleg MVP / theorie
 

Dag 15:

 • Verder aan de slag met MVP
 • Feedbackdag
 • Canvas verder invullen
 • Inspiratie verhaal van ondernemer
 

Dag 16 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Verder aan de slag met MVP
 • Inloopuur met coaches
 • BMC invullen
 

Dag 17 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Presentatie voorbereiden
 

Dag 18 (16.00-19.00u SU tijd):

 • Eind pitches met juryleden
 • Prijsuitreiking
 • Borrel

Programma, Deel 2

In het tweede deel van het programma mogen de entrepreneurs gedurende de doorlooptijd van de opleiding gebruikmaken van de business space bij Janssen om hun business in praktijk te brengen en daarmee geld te verdienen. Naast begeleiding zullen potentiële investeerders ook mogelijk mede kunnen investeren in de organisaties van de deelnemers die daaraan behoefte hebben en daarvoor in aanmerking komen.

Week 1
14-mrt-23 (fysiek)

 • Vertrekpunt Business Model Canvas 1.0 (BMC 1.0)
 • Samenwerkingsafspraken

Week 2
21-mrt-23

 • Van MMP naar productmarket

Week 3
28-mrt-23 Assesment 3

Currency en MVP; Is er een product-market t gerealiseerd? Wat is de huidige status? Hoe vaak is de feedbackloop van bouwen-meten-leren doorlopen? Hoe staan de key-metrics ervoor? En hoeveel currency is er vergaard?

Week 4
04-apr-23

 • Financiën
 • Investeringsbegroting
 • Funding-roadmap
 • Voorbereiding Sales & marketing activiteit: Pop-up shop

Week 5
11-apr-23
Uitvoeren Sales & marketing aktiviteit: Pop-up shop event

Week 6
18-apr-23

 • Gastspreker notaris/jurist
 • Businessmodel optimaliseren en uitbouwen het bedrijf.

Week 7
25-apr-23

 • Sales
 • Online Marketing
 • Growth Hacking

Week 8
02-mei-23

 • Hoeveel currency is er vergaard?

Week 9
09-mei-23

 • Afronden en inleveren van het reisverslag
 • Presentatie voorbereiden

Week 10
16-mei-23 Assesment 4

 • Eind pitches met juryleden

Pitch en reisverslag; Waar staan jullie nu, wat is de huidige status? Hoe vaak is de feedbackloop van bouwen-meten-leren doorlopen? Hoe staan de key-metrics ervoor? En hoeveel currency is er vergaard?

Maak kennis met

Rob Zopfi

Rob werkt als bedrijfsadviseur. <Lees meer>

Merildo Sanrochman

Merildo is na zijn studie aan de RUG <Lees Meer>

Olivier Verstappen

Olivier is inmiddels 15 jaar werkzaam bij Fontys. <Lees meer>

Irene Vriezen

Irene is het jongste van het Fontys team. <Lees meer>

Arjen Korpel

Arjen is een business developer in hart en nieren. <Lees meer>

Paul van Schelt

Paul heeft recent zijn 25-jarige jubileum bij Fontys <Lees meer>

Robert Chin-Fo-Sieeuw

Robert is geboren in Suriname en groeide op <Lees meer>

James Rasam

James heeft een artsenbul van de Erasmus Universiteit <Lees meer>

De rol van de notaris in het kader van ondernemerschap

Van idee tot succesvolle onderneming!
Mr. Merildo R. Sanrochman — Notaris

“Belangrijk voor de student van de minor Entrepreneurship is de rol van de notaris in het kader van jong ondernemerschap. Om van idee te komen tot een businessmodel kunnen vragen rijzen t.a.v. de rechtsvorm van jouw bedrijf, financierings modellen, het aankopen of huren van een pand, en in een latere fase, de opvolging van bestuur of overdracht van het bedrijf. Een testament in de nog heersende Covid-19 pandemie is zeker geen overbodige luxe. Kortom, from start to finish kan de notaris je van dienst zijn en vooralsnog is de informatie gratis, dus als startende ondernemer, sla jouw slag. Alvast heel veel succes met je onderneming!!”<Lees meer>

Ondernemerschap is een keuze!

We krijgen allemaal de keuze, elke dag, om te kiezen om te ondernemen!

Ben jij klaar om een keuze te maken om te ondernemen? De beslissingsdeadline voor het bijwonen van de informatiesessie is dinsdag 9 november 2021.

Wil je ontdekken of ondernemerschap iets voor jou is? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst van de Minor Entrepreneurship via info@janssenenpartners.com